Головна Інформація про структуру власності

Інформація про структуру власності

від ТРК Радехів
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 1

Повідомлення про подання інформації про структуру власності

На виконання вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року № 2 (далі – Порядок), Комунальне підприємство «Телестудія «Радехів» подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт за 2019 звітний рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:
  1. ФОРМА № 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності
  2. ФОРМА № 2 Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2019 року
  3. ФОРМА № 3 Відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 2019 року
  4. ФОРМА № 4 Відомості про зміни у структурі власності у 2019 звітному році
  5. ФОРМА № 5 Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2019 року
  6. ФОРМА № 6 Відомості про осіб, які впродовж 2019 звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо).
  7. Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності.
Документи подаються: у паперовому вигляді на 7 аркушах (зазначається загальна кількість); в електронній формі електронною поштою на адресу Національної ради) у кількості 7 файлів. Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності розміщена у мережі Інтернет відповідно до пунктів 1, 2 розділу V Порядку за посиланням: (посилання на веб-сайт). Заявляємо, що у документах, що подаються, вся інформація є повною і достовірною, ґрунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних даних. Суб’єкт інформаційної діяльності відповідає за повноту і достовірність відомостей про структуру своєї власності.
Директор (посада уповноваженої особи) _____________________ (підпис) Тимрук М.З. (прізвище, ініціали)
31.12.2019р. (дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 2

Відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2019 року

Комунальне підприємство «Телестудія «Радехів»

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

з/п Власник істотної участі Країна Ідент. дані Адреса Розмір участі особи у суб’єкті інформаційної діяльності, % Опис взаємозв’язку
пряма опосеред-кована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Радехівська районна рада Україна 25550664 80200, Україна, Львівська обл., Радехівський район, місто Радехів, пр. Відродження,3 100 100 «Є власником істотної участі»
Директор (посада уповноваженої особи) _____________________ (підпис) Тимрук М.З (прізвище, ініціали)
31.12.2019р. (дата) Директор Тимрук М.З. (посада, прізвище, ініціали виконавця) (03255)41020 (телефон виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2
 

ФОРМА № 4

Відомості про зміни у структурі власності у 2019 звітному році

Комунальне підприємство «Телестудія «Радехів»

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№ з/п Особа, щодо якої відбулась зміна Дата зміни Опис зміни Тип правочину та документ, на підставі якого відбулась зміна
1 2 3 4 5
Директор (посада уповноваженої особи) _____________________ (підпис) Тимрук М.З. (прізвище, ініціали)
31.12.2019р. (дата) Директор Тимрук М.З. (посада, прізвище, ініціали виконавця) (03255)41020 (телефон виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 5

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2019 року

Комунальне підприємство «Телестудія «Радехів»

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№ з/п Кінцевий бенефіціарний власник Країна Ідентифікаційні дані Адреса Опис взаємозв’язку
1 2 3 4 5 6
1 Климочко Марія Степанівна Україна 2234306100 80200, Україна, Львівська обл., Радехівський район,с.Корчин Голова Радехівської районної ради
Директор (посада уповноваженої особи) _____________________ (підпис) Тимрук М.З. (прізвище, ініціали)
31.12.2019р. (дата) Директор Тимрук М.З. (посада, прізвище, ініціали виконавця) (03255)41020 (телефон виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2

ФОРМА № 6

Відомості про осіб, які впродовж 2019 звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо)

Комунальне підприємство «Телестудія «Радехів»

(повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності)

№ з/п Особа Країна Ідентифікаційні дані Адреса Інформація про послугу фінансування
1 2 3 4 5 6
Директор (посада уповноваженої особи) _____________________ (підпис) Тимрук М.З. (прізвище, ініціали)
31.12.2019р. (дата) Директор Тимрук М.З. (посада, прізвище, ініціали виконавця) (03255)41020 (телефон виконавця)

Додаток до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності (пункт 4 розділу ІІ)

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності

Комунальне підприємство «Телестудія «Радехів»
100%
Радехівська районна рада

Директор КП «Телестудія «Радехів» /підпис/ М.Тимрук

Увага: інформаційний сайт ТРК "Радехів" використовує файли cookies. Погодитись Дізнатись більше

Політика конфіденційності